Aviso legal

AVISO LEGAL E INFORMACIÓN

O presente aviso e información legal regulan o uso do sitio web www.doutroxeito.gal(en adiante A WEB), que Métodos Aplicados de Formación S. L. (en adiante DOUTROXEITO) pon á disposición dos usuarios de Internet.

DATOS DA ENTIDADE

 • Razón social: Métodos Aplicados de Formación, sociedad limitada
 • Domicilio social: Rúa do Horreo 22 3º, 15701 – Santiago de Compostela
 • CIF: B70491428
 • Enderezo de correo electrónico: info@apliformacion.com
 • Teléfono: 881978764.

OBXECTO

O sitio web www.doutroxeito.gal ten por obxecto principal informar sobre as actividades desenvolvidas por Doutroxeito Coworking, tales como a exhibición do espazo de coworking, a información sobre os servizos e tarifas que ofrece e a programación de eventos formativos e de networking. Igualmente informámoslle que a visita a dito sitio web non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal, consenten inequívocamente a incorporación dos seus datos aos ficheiros, que conteñan datos de carácter persoal, dos que é titular Métodos Aplicados de Formación S.L. así como o tratamento informatizado ou non dos mesmos coa fin de que poidan ser utilizados por dita entidade cunha finalidade propia do seu obxecto social.

Métodos Aplicados de Formación S.L. infórmalle expresamente que ditos datos, xunto cos que se orixinen como consecuencia da execución do servizo, resultan necesarios para o desenvolvemento, control, xestión e execución dos mesmos e que os datos serán incorporados aos ficheiros creados a tal efecto en cada caso.

A introdución e rexistro dos datos persoais por parte do usuario comportará a aceptación e autorización expresa a Métodos Aplicados de Formación S.L. para a recollida, incorporación aos respectivos ficheiros e tratamento de ditos datos persoais, así como a súa conservación durante os prazos previstos nas disposicións aplicables. E, en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal Vde., poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais ante a Responsable do Ficheiro no enderezo de e-mail: info@doutroxeito.gal ou mediante o envío dunha carta dirixida a Métodos Aplicados de Formación S.L. á dirección postal: Hórreo, nº22-3º, C.P. 15701, Santiago de Compostela, á atención de “Datos Persoais“.

O usuario acepta que os seus datos poidan ser cedidos a terceiros exclusivamente para as finalidades sinaladas anteriormente, na forma e coas limitacións que impón a lexislación actual sobre protección de datos persoais.

En este espacio, los usuarios encontrarán toda la información relativa a los términos y condiciones legales que definen las relaciones entre ellos y DOUTROXEITO como responsable de A WEB. Como usuarios, es importante que conozcan estos términos antes de continuar su navegación.

DOUTROXEITO, como responsable de A WEB, asume el compromiso de procesar la información de nuestros usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de nuestros usuarios.

A WEB, por tanto, cumple rigurosamente con el RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) y la LSSI-CE (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico).

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas integrantes da WEB, incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda A WEB acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento nela.

Datos personais que recollemos e como o facemos

Ler a páxina RGPD.

Compromisos e obrigas

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á WEB non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con DOUTROXEITO. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar A WEB, os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da WEB, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento da mesma. Respecto dos contidos, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares.
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares.
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da WEB o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de DOUTROXEITO ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar A WEB ou que impedise, de calquera forma, a súa normal utilización.

Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto DOUTROXEITO non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a DOUTROXEITO poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a DOUTROXEITO, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e DOUTROXEITO utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a HTTPS. Por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

Reclamacións

O usuario poderá realizar reclamacións remitindo un correo electrónico a  info@doutroxeito.gal indicando o seu nome e apelidos, o servizo adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación.

Plataforma de resolución de conflitos

Por se pode ser do seu interese, para someter as súas reclamacións poden utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible aquí.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos da WEB, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de DOUTROXEITO. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de DOUTROXEITO.

O usuario coñece e acepta que a totalidade da WEB, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na WEB, deberá notificar dita circunstancia a DOUTROXEITO indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na WEB, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

Enlaces externos

A WEB, proporciona ligazóns a outros sitios web e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

 • Contidos doutros blogues.
 • Ferramentas.
 • Recursos.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns.

DOUTROXEITO non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario por acceso ás devanditos ligazóns.

O usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web á WEB deberá obter a autorización previa e escrita da WEB. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre DOUTROXEITO e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de DOUTROXEITO dos seus contidos ou servizos.

Política de comentarios

Na WEB permítense realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas.

Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática da WEB, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros.

Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilios privados ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos.

Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais da WEB, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado SPAM en xeral.

Non se permiten comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes. Non se permitirán tampouco aqueles comentarios que tenten forzar un debate ou unha toma de postura por outro usuario.

Exclusión de garantías e responsabilidades

DOUTROXEITO non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da WEB, ou dos seus servizos e contidos.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios na WEB.
 • Os danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da WEB.

Lei aplicable e xurisdición

Con carácter xeral as relacións entre DOUTROXEITO cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes na WEB atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais de Santiago de Compostela (A Coruña).

Contacto

No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións Legais ou calquera comentario sobre A WEB, por favor diríxase a info@doutroxeito.gal

O Aviso Legal foi actualizado por última vez o 23 de maio do 2018.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Se continuas utilizando este sitio aceptas o uso das cookies. Máis información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar