Coworking

 • Coworker residente, con acceso de luns a venres, a tempo completo ou parcial.
 • Coworker nómada, con acceso 1/5/10 días ao mes.
 • Sala de reunións
 • Sala de formación
 • Sala polivalente

Resumimos os servizos nos seguintes cadros (a estes prezos debe engadirse o IVE correspondente):

Sala de coworkers

Plan 1RESIDENTE 8 HORAS

180€00mensual/hora
 • Escritorio Fixo
 • CVK VISA SI

Plan 2RESIDENTE 6 HORAS

120€00mensual
 • Escritorio Flexible
 • CVK VISA SI

 

Plan 1Nómada

20€00mensual
 • Ocupación 1 día solto
 • Escritorio Flexible
 • CVK VISA Non

Plan 2Nómada

35€00mensual
 • Ocupación 5 ½ días/mes
 • Escritorio Flexible
 • CVK VISA Non

Plan 3Nómada

70€00mensual
 • Ocupación 10 ½ días/mes
 • Escritorio Flexible
 • CVK VISA Non

 

Hórreo, 22 - 3º
15701 - Santiago de Compostela
chusprol@doutroxeito.gal
881978764

Aviso legal